Thursday, March 04, 2010

The wiseman sa may tindahan said:


  • Di bale nang bored, at least hindi pagod.
  • Di bale nang tamad, at least hindi jabar